WET EN EVANGELIE BIJ LUTHER

Dit is bepaald niet het minste onderwerp, want: ‘Wie het Evangelie recht weet te onderscheiden van de wet’, heeft Luther ooit geschreven, ‘mag God danken en weten dat hij theoloog is’. Tegelijk is nog niet zo eenvoudig onder woorden te brengen, wat Luther nu precies onder ‘wet’ en ‘evangelie’ verstaat. Daar moet je dan toch ook werkelijk wel een beetje theoloog voor zijn...

Gezegend 2023

De Academie voor Gereformeerde Theologie, wenst u een heel mooi en gezegend nieuw jaar toe. Graag willen wij u alvast attenderen op de volgende openingsdag die wij hopen te houdenop D.V 30 september 2023. Het lijkt nog ver weg, maar zou u deze alvast met potlood in uwagenda willen zetten?In de tussentijd verschijnen er op … Meer lezen over Gezegend 2023

Vlaamse preekkunde uit Marburg

Dit artikel vormde de grondslag onder het gehouden minicollege ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar 2022-2023, op zaterdag 10 september 2022. Vanuit het vakgebied van de homiletiek (preekkunde) – wordt u een man voorgesteld die onder ons misschien wat minder bekendheid geniet, maar voor de preekkunde wel degelijk van grote betekenis is geweest. Andreas Hyperius.