Terugblik opening academisch jaar

Ds. Visser aan het woord tijdens mini-college ‘Ethiek’. (foto: Jaap Kloppenburg)

Afgelopen 10 september vond de eerste officiële openingsdag van het academisch jaar aan de Academie voor Gereformeerde Theologie (AvGT) plaats. Voor hen die eerder schrijven gemist hebben een korte uitleg over de AvGT. De academie is de 2-jarige deeltijd master die in samenwerking met de TUA erop gericht is om studenten theologie naast de algemene mastervakken extra kerkelijke vakken te laten volgen tijdens hun opleiding tot predikant binnen het kerkverband (GKN). Een belangrijke doelstelling van deze dag was om mensen een inkijkje te geven in de activiteiten aan de academie.

Dankbaar zagen we in de afgelopen weken de aanmeldingen via de website binnenkomen. Op zaterdag 10 september stonden we al vroeg met de eerste mensen aan de koffie in de kantine van de TUA waar de dag plaatsvond.

Peter Verkuil opende als dagvoorzitter de dag met gebed en zongen we uit Psalm 25: “Heer wijs ons toch zelf de wegen”. Rens Groeneveld sprak namens de deputaten en legde nut en noodzaak van de AvGT uit. Daarnaast schetste hij ook de tijdlijn vanaf het ontstaan van de AvGT tot vandaag. Na zijn bijdrage opende ds. van der Wolf het academisch jaar aan de hand van een meditatie over Johannes 1:15: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; Wie in mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen”. Hierbij wees hij op het doel wat de predikanten tijdens de opleiding altijd voor ogen moeten houden, namelijk dat de gemeente vrucht moet dragen. Daarbij kan kennis nooit los staan van het dragen van vrucht, namelijk de levensheiliging en het volledige vertrouwen op de Here Jezus Christus. Belangrijke begrippen op de academie voor studenten in aanloop naar het predikantschap zijn dan ook dienstbaarheid en gehoorzaamheid. Dienstbaar aan de gemeente in gehoorzaamheid aan Christus.

Na de officiële opening startte ds. Heres met zijn mini college bij het vak ‘Exegese Oude Testament’ aan de hand van het bijbelboek Haggai. We kregen een klein inkijkje hoe de werkcolleges er normaal gesproken aan toe gaan. Helaas was er te weinig tijd om alles echt uit te diepen, maar dat gaf ook gelijk de rijkdom van de schrift aan.

Ds. Visser nam het stokje over en gaf een mini college Ethiek, aan de hand van het zeer actuele thema ‘inclusiviteit’. Hij legde uit hoe je, juist met de bijbel als norm, verschillende ethische thema’s leert benaderen. Dit in tegenstelling tot hoe vandaag de dag bijbelteksten worden toegepast om een punt te maken. Ds. Visser haalde onder andere de ‘woke-beweging’ aan, en gaf uitleg bij de invloed op het hedendaagse denken.

Na een volle ochtend was het tijd voor een lekkere kom soep, fruit en rijkbelegde broodjes. Altijd weer een mooi moment om even met elkaar bij te praten en de ervaringen van de ochtend door te nemen. De eerste reacties waren heel erg positief.

Na de lunch break was het woord aan student Tiemen van Bale, die (naar eigen zeggen) naar goed gereformeerd gebruik in 3 punten uitleg gaf bij zijn gang naar de AvGT. 1. Wie hij is, 2. Waarom hij deze opleiding aan de AvGT zo belangrijk vindt en 3. Hoe het er dan in de praktijk aan toe gaat. Het was heel waardevol om ook zijn verhaal te horen.

Ds. van der Wolf doceert Homiletiek. (Foto: Jaap Kloppenburg)

Ds. Bas vervolgde het programma. Naast kerkrecht doceert hij ook kerkgeschiedenis aan de AvGT. Zijn mini-college had als onderwerp: De smalle weg. Hij nam de ‘studenten’ mee op reis door de geschiedenis. Er volgde uitleg over hoe er in verschillende periodes van de kerkgeschiedenis werd gekeken naar de vraag: hoe kun je zalig worden? Heel interessant om te zien hoe hier in de honderden jaren hiervoor over gedacht is en wat de achtergrond van de theologen en reformatoren was.

De reeks mini colleges werd afgesloten door ds. van der Wolf, die praktische theologie doceert, waarbij hij onder andere het onderdeel homiletiek (preekkunde) behandelt. De aanwezigen werden onderwezen over Andreas Hyperius en zijn levensloop. We kregen inzicht in de kunst van de retoriek en konden aan de hand van het model van deze Andreas Hyperius nadenken over hoe dit ook een plek in de kerk heeft. Daarbij werden de voor en nadelen van het model behandeld.

Rond kwart over 2 werd de dag afgesloten door de dagvoorzitter. We zongen met elkaar uit Psalm 90 en dankten de Here voor een hele mooie opening van het Academisch jaar. Ook hebben we de Here gevraagd om een zegen over de opleiding en over het nieuwe jaar dat nu gestart is. Zoals gezongen werd: ‘Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat’ hebben we dat ook gebeden.

De organisatie kijkt terug op een heel mooie en vruchtbare dag, waarop we een unieke inkijk hebben mogen krijgen in de opleiding aan de AvGT en waar we ons met elkaar opnieuw hebben mogen verwonderen over de grootheid van de Here en Zijn rijke zegeningen.

Wij hopen, als de Here het wil, volgend jaar opnieuw met elkaar het academisch jaar te openen. In de tussenliggende tijd wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten aan de Academie. Mocht u graag nog de dag terugkijken, dan kan dat! Er is een opname terug te kijken via http://www.avgt.nl/video.

Op deze vindt u meer inhoudelijke informatie over de vakken die gegeven worden aan de AvGT en kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Programma opening academisch jaar

Zoals bekend zal D.V. 10 september de opening van het academisch jaar van de AvgT plaatsvinden. Inmiddels is bekend dat de opening wordt gehouden in de aula van de Theologische Universiteit van Apeldoorn (TUA). Dit is een mooie locatie. Enerzijds omdat dit een fraaie oude kerkzaal is, anderzijds omdat de reguliere route van AvgT studenten via de TUA verloopt.

Afbeelding van de aula van de TUA.

De opening van het academisch jaar start 10 september om 10:30u. (inloop 10:00u). In grote lijnen kunt u het volgende verwachten: Middels diverse ‘mini-colleges’ zullen de docenten (ds. Heres, ds. Visser, ds. Bas en ds. van der Wolf) een inkijkje geven in de vakgebieden die zij aan de studenten doceren. Dit gebeurt aan de hand van thema’s die ook voor niet-studenten interessant zijn. Verder zal er tijdens de dag ook meer inzicht worden gegeven over hoe de academie tot stand is gekomen. Naar verwachting zal de dag rond 15:00u afgelopen zijn, en lunch wordt verzorgd.

Voor iedereen die de dag wel wil mee maken, maar helaas niet aanwezig kan zijn wordt er ook een opname gemaakt. Deze is live te volgen, of later terug te kijken via het youtube kanaal van de AvgT.

Heeft u zich nog niet aangemeld, en wilt u toch aanwezig zijn bij de opening van het academisch jaar? Er zijn op het moment van schrijven nog enkele plaatsen beschikbaar, dus ga snel naar de inschrijfpagina, om de registratie compleet te maken.

10 september 2022: Opening academisch jaar

Op D.V. 10 september 2022 staat in Apeldoorn, in het gebouw van de Theologische Universiteit Apeldoorn, de opening van het academisch jaar van de AvgT gepland. Tijdens deze dag zullen er diverse sprekers zijn en wordt er inzicht gegeven in wat er aan de AvgT aan de studenten wordt geleerd.

Deze dag kan worden bijgewoond. Omdat de plaatsen schaars zijn is het wel nodig om van te voren een plaats te reserveren. Aanmelden kan via www.avgt.nl/events.

De dag wordt ook live uitgezonden. Informatie hierover zal later worden bekendgemaakt.