Docent: Kerkgeschiedenis

Kerkrecht

Dr. A. Bas (geb. 1969) is predikant van de Gereformeerde Kerken te Dalfsen en Kampen.

Even voorstellen:
Mijn naam is ds. André Bas. Al op jonge leeftijd kreeg ik het verlangen om de HERE te dienen in het ambt van dienaar des Woords. Mijn opleiding daartoe kreeg ik aan de Theologische Universiteit in Kampen. Daarbij specialiseerde ik mij onder leiding van prof. dr. F. van der Pol in de oudere kerkgeschiedenis, in welk vak ik in 2011 bij hem ook promoveerde.

Vanaf 1996 heb ik verschillende gemeenten gediend binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Na in 2017 deze kerken verlaten te hebben, dien ik sinds 2018 de Gereformeerde Kerken te Dalfsen en Kampen. In mijn ‘vrijgemaakte jaren’ ben ik onder meer enkele jaren generaal deputaat appelzaken geweest, wat mijn belangstelling voor kerkrecht vergrootte en verdiepte.

Gezien het bovenstaande is het met vreugde, dat ik aan onze opleiding de vakken kerkgeschiedenis en kerkrecht doceer.

MEEST RECENTE BIJDRAGEN:

GEZAG

Over het koningschap van Christus.

WET EN EVANGELIE BIJ LUTHER

Dit is bepaald niet het minste onderwerp, want: ‘Wie het Evangelie recht weet te onderscheiden van de wet’, heeft Luther ooit geschreven, ‘mag God danken en weten dat hij theoloog is’. Tegelijk is nog niet zo eenvoudig onder woorden te brengen, wat Luther nu precies onder ‘wet’ en ‘evangelie’ verstaat. Daar moet je dan toch…

Ootmoedig

Pleidooi voor een eerlijke omgang met het kerkelijk verleden

Abonneren

Meld je aan voor een wekelijkse nieuwsbrief met de nieuwste blogberichten en exclusieve content. Verschijnt iedere dinsdag in je mailbox!