Docent:

Ethiek
Exegese Nieuwe Testament

Ds. Visser is predikant van de gereformeerde kerk te Ede-Amersfoort.

Even voorstellen:
Mijn jeugd heb ik doorgebracht op Texel. Ik heb toen op het dorp Oosterend gewoond en ben naar de School met de Bijbel gegaan. De HERE heeft er voor gezorgd dat ik in een gelovig gezin ben opgevoed.  Met veel liefde voor de HERE. Wij waren op het dorp gereformeerd synodaal. Toen ik 15 jaar oud was werden wij lid van de vrijgemaakte kerk in Den Helder. 

Juist uit liefde voor de HERE en Zijn Woord. In 1957 geboren en vanaf 1980 gaan studeren in Kampen aan de TU. Dat waren mooie jaren. In 1987 ben ik predikant geworden op Urk. In 1991 in Heemse. Daarna volgde vanaf 1995 10 jaar Pretoria. Daar is in 1997 een Theologische School begonnen waarbij ik naast het predikant zijn hoofddocent was en les gaf in het Oude Testament. De HERE riep ons na onvergetelijke jaren in Zuid-Afrika terug naar Nederland. Daar werd ik predikant in Dronten. 

We ontvingen in 2015 een beroep naar de GKN dat aangenomen werd. Van 2015-2021 predikant van de GKN Zwolle en vanaf 2021 van Ede en omgeving. Ook nu werd ik weer betrokken bij theologische opleiding.

MEEST RECENTE BIJDRAGEN:

ZOU ER VOOR GOD IETS TE WONDERLIJK ZIJN?

Enkele opmerkingen bij de lach van Sara en de uittocht uit Egypte met het oog op de huidige Oud-Testamentische wetenschap en met het oog hoe we echte gereformeerde theologie hebben te beoefenen.

WIE MAG BIJ DE KERK HOREN?

Onderzoek naar de betekenis van de uitdrukking qehal Jahwe in het Oude Testament.

DE VUURVLAM VAN DE HEERE DIE LEVENSLANG VERBINDT

In korte tijd zijn er twee boeken verschenen die op een heel actuele zaak die in onze samenleving speelt ingaan. Boeken die voor een belangrijk deel vanuit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt tot ons komen. Het is opvallend dat in beide boeken de Bijbel een verschillende plaats inneemt maar dit leidt voor een groot deel toch…

Abonneren

Meld je aan voor een wekelijkse nieuwsbrief met de nieuwste blogberichten en exclusieve content. Verschijnt iedere dinsdag in je mailbox!