Day: november 17, 2022

Studiedag  

Op D.V. 25 november hopen de docenten en de studenten van de AvGT met elkaar een studiedag te houden. Ds. Bas en Visser zullen deze

Lees verder »

Uw God is koning I

Het ligt bijna voor de hand om het Oude Testament te zien als een boek van de wet. De eerste vijf
boeken, Genesis uitgezonderd, bestaan voor het grootste deel uit wetteksten.

Ze staan in het Nieuwe Testament zelfs bekend onder de noemer ‘Wet’ of ‘Wet van Mozes’. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat in de vroege kerk een gezaghebbende traditie ontstond, die tot in de
middeleeuwen gangbaar bleef, waarin de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament
werd gekarakteriseerd als wet en evangelie.
Ik denk dat sporen van die tegenstelling tot aan de dag van vandaag toe nog levend zijn…

Lees verder »