‘Wie verre reizen doet, kan veel verhalen’ – zegt een oud en wijs Nederlands spreekwoord. Het blijkt keer op keer, dat er waarheid in zit. Als u zelf wel eens een verre reis hebt gemaakt, zult u weten dat er dan heel wat te ontdekken valt. Nieuwe mensen, nieuwe culturen. En toch maakt ook verschil, hoe je aan zo’n reis begint. Als je de moeite neemt om je van tevoren alvast wat te informeren, blijkt er nog meer te ontdekken. En valt er bij thuiskomst, ook nog meer te ‘verhalen’.

Wie zich met kerkgeschiedenis bezig houdt, gaat ook op reis. Naar een andere tijd, en een andere wereld. Maar ook daarbij maakt het verschil, hoe je aan zo’n reis begint. Als je gewoon maar op weg gaat, valt er heel wat te ontdekken. Nieuwe mensen, nieuwe culturen. Maar als je de moeite neemt om je vooraf te laten informeren door het Woord van de HERE, blijkt er nog meer te ontdekken. En valt er ook nog meer te verhalen. Omdat je in het verleden Hemzelf dan ook tegen komt.

‘Maar U blijft Dezelfde’, horen we de dichter van Psalm 102 tegen Hem zeggen. Te weten: de God die verlost. En als je Hem uit zijn Woord zo hebt mogen leren kennen, mag je Hem zo ook tegen komen in het verleden. In je eigen kerkelijk verleden, maar ook dat van een ander. En blijkt er van het verleden ook van alles te leren voor het heden, omdat beide ‘van Hem’ zijn. En waar je dan van verhalen kunt? Nu, waar de dichter van Psalm 78 ook al van verhaalde: ‘de loffelijke daden van de HEERE’.

Lees hieronder de inhoudelijke artikelen van dit vak:

Is namen geven regeren?

Over het besluit van de Generale Synode van Ommen 1993, ten aanzien van het vrouwenstemrecht, en wat er van te leren is.

WET EN EVANGELIE BIJ LUTHER

Dit is bepaald niet het minste onderwerp, want: ‘Wie het Evangelie recht weet te onderscheiden van de wet’, heeft Luther ooit geschreven, ‘mag God danken en weten dat hij theoloog is’. Tegelijk is nog niet zo eenvoudig onder woorden te brengen, wat Luther nu precies onder ‘wet’ en ‘evangelie’ verstaat. Daar moet je dan toch…

Ootmoedig

Pleidooi voor een eerlijke omgang met het kerkelijk verleden