Historia  Revelationis (Openbaringsgeschiedenis)

Het gaat in de Bijbel niet om losse teksten. Losse teksten kun je vaak laten zeggen wat jij wilt. Teksten en ook bepaalde geschiedenissen staan in een groter verband. Bij het vak Historia Revelationis gaat het erom om juist al meer de verbanden in de Bijbel te zien. Juist ook met het oog op prediking en catechese. Belangrijk is om te laten zien wat de daden van God zijn en hoe die deel uitmaken van Gods hele Openbaring zoals Hij die ons gegeven heeft. 

Daarbij hoort ook dat we de geschiedenis kennen. Dat we al meer zien in wat voor cultureel en historisch verband de HERE bepaalde dingen gedaan heeft. In wat voor verbanden Hij dingen gezegd heeft. Daarom is er bij dit vak ook een module die zich bezighoudt met de gebruiken en de geschiedenis van volken in de tijd van de Bijbel.

We kijken bij dit vak ook naar de tijd waarin de profeten en de wijsheidsboeken geschreven zijn. Het gaat erom dat vanuit de hele Bijbel de betekenis van de daden en woorden van God al meer in het verband van de hele Openbaring gezien worden. Dat betekent dat we de hele Bijbel doorgaan en kennis daarvan verwacht wordt in het verband van de Bijbel en de geschiedenis en gebruiken van de tijd. Om zo in onze tijd Gods plan en wil al beter en rijker te zien en te kunnen uitdragen.

Lees hieronder de inhoudelijke artikelen van dit vak: