Ambtsleer

Naast de algemene colleges over de geschiedenis en inhoud van het vakgebied van de diakoniologie zelf, wordt er een aantal colleges besteed aan de gereformeerde ambtsleer. De vakken, zoals deze hieronder genoemd worden, laten zien hoe het werk van de predikant, de ouderling en de diaken vaak in elkaar overvloeit. Wat is ‘het ambt’ eigenlijk en wat zijn nu de specifieke taken van de ambtsdragers? Heeft de dominee een eigen ambt, of is hij een fulltime ouderling? Wat is het onderscheid tussen ouderlingen en diakenen? Hoe word je geroepen en wat is je plek binnen de gemeente? Al deze vragen krijgen een antwoord vanuit de Schrift. Dat is vrij uniek. Want veel antwoorden komen vandaag uit de hoek van het management, de sociologie en de psychologie. Daardoor heeft het begrip ‘ambt’ plaats moeten maken voor ‘dienst’ of ‘coaching’. In het licht van het evangelie staan we daarom eerst stil bij de fundamentele vraag hoe de HERE zijn huis op orde wil brengen en heeft gebracht. Zodat er – onder Gods zegen – predikanten blijven die het ambt als zodanig blijven waarderen als een van God gegeven dienst aan het Woord.

Lees hieronder de inhoudelijke artikelen van dit vak:

Geen artikelen gevonden...