Christus heeft de kerk geboden het evangelie veraf en dichtbij te verkondigen. Hoe breng je het evangelie in een bepaalde tijd en op een bepaalde plek, in een bepaalde cultuur? Waar loopt de grens tussen aanpassing en aansluiting? Hoe staan we als kerken in het debat met andere godsdiensten? Wat is de verhouding tussen verkondiging en hulpverlening (diakonaat)? Wat kan een kleine gemeente in haar omgeving betekenen? Met welke godsdiensten en tegenbewegingen heeft de kerk vandaag te maken en hoe leren we daar antwoord op te geven (apologetiek)? Al deze vragen komen op in het vakgebied van het missionaat, zoals tegenwoordig evangelistiek en missiologie in één adem worden genoemd. Naast de geschiedenis van de evangelisatie en zending hebben we aandacht voor de actualiteit. We leren de waarde van een stadsproject kennen en ontdekken de wereld waarin evangelisten en zendelingen aan het werk zijn. Vooral gaat ook hier het Woord open om te leren hoe het evangelie in de wereld en naar de wereld toe verkondigd mag worden. Zodat er – onder Gods zegen – predikanten blijven die de gemeente kunnen onderwijzen en instrueren, hoe zij het Woord naar buiten mag brengen.

Lees hieronder de inhoudelijke artikelen van dit vak: