Docenten

De volgende predikanten zijn als docent aan de AvGT verbonden:

Docent: Kerkgeschiedenis Kerkrecht

Dr. A. Bas (geb. 1969) is predikant van de Gereformeerde Kerken te Dalfsen en Kampen.

Even voorstellen:
Mijn naam is ds. André Bas. Al op jonge leeftijd kreeg ik het verlangen om de HERE te dienen in het ambt van dienaar des Woords. Mijn opleiding daartoe kreeg ik aan de Theologische Universiteit in Kampen. Daarbij specialiseerde ik mij onder leiding van prof. dr. F. van der Pol in de oudere kerkgeschiedenis, in welk vak ik in 2011 bij hem ook promoveerde.

Vanaf 1996 heb ik verschillende gemeenten gediend binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Na in 2017 deze kerken verlaten te hebben, dien ik sinds 2018 de Gereformeerde Kerken te Dalfsen en Kampen. In mijn ‘vrijgemaakte jaren’ ben ik onder meer enkele jaren generaal deputaat appelzaken geweest, wat mijn belangstelling voor kerkrecht vergrootte en verdiepte.

Gezien het bovenstaande is het met vreugde, dat ik aan onze opleiding de vakken kerkgeschiedenis en kerkrecht doceer.

Docent: Exegese Oude Testament

Ds. Heres is predikant van de gereformeerde kerk te Assen-Kornhorn.

Even voorstellen:
Nadat ik van 1998 tot 2002 een studie Veehouderij aan de Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten heb gevolgd en afgerond, ben ik in 2003 begonnen aan de Vooropleiding Klassieke Talen in Kampen. Tijdens de studie theologie ben ik in mijn verlangen bevestigd om dienaar van het Woord te worden, en werd ik ook tot dat mooie ambt geroepen. Vooral de masterfase van de studie, die ik aan de Theologische Universiteit Apeldoorn heb gedaan, heeft bij mij de liefde voor het academische én eenvoudig gelovige karakter van de gereformeerde theologie aangewakkerd. Ik studeerde af in het vak Oude Testament, met als minor het vak homiletiek.

In 2012 werd ik bevestigd als dienaar van het Woord. In de beginjaren kreeg ik een rol in de begeleiding van theologiestudenten uit onze kerken. Bij de verdere uitbouw van begeleiding naar opleiding kreeg ik het vak Exegese Oude Testament toegewezen. In dat vak mag ik als docent momenteel mijn bijdrage leveren aan de Academie.

Docent: Ethiek Exegese Nieuwe Testament

Ds. Visser is predikant van de gereformeerde kerk te Ede-Amersfoort.

Even voorstellen:
Mijn jeugd heb ik doorgebracht op Texel. Ik heb toen op het dorp Oosterend gewoond en ben naar de School met de Bijbel gegaan. De HERE heeft er voor gezorgd dat ik in een gelovig gezin ben opgevoed. Met veel liefde voor de HERE. Wij waren op het dorp gereformeerd synodaal. Toen ik 15 jaar oud was werden wij lid van de vrijgemaakte kerk in Den Helder.

Juist uit liefde voor de HERE en Zijn Woord. In 1957 geboren en vanaf 1980 gaan studeren in Kampen aan de TU. Dat waren mooie jaren. In 1987 ben ik predikant geworden op Urk. In 1991 in Heemse. Daarna volgde vanaf 1995 10 jaar Pretoria. Daar is in 1997 een Theologische School begonnen waarbij ik naast het predikant zijn hoofddocent was en les gaf in het Oude Testament. De HERE riep ons na onvergetelijke jaren in Zuid-Afrika terug naar Nederland. Daar werd ik predikant in Dronten.

We ontvingen in 2015 een beroep naar de GKN dat aangenomen werd. Van 2015-2021 predikant van de GKN Zwolle en vanaf 2021 van Ede en omgeving. Ook nu werd ik weer betrokken bij theologische opleiding.

Docent: Praktische Theologie

Drs. van der Wolf (geb. 1964) is predikant van de gereformeerde kerk te Hardenberg.

Even voorstellen:
Ik ben ds. René van der Wolf. Al van jongs af aan heb ik, eerst in de Gereformeerde Kerken (Syn.) en later in de GKV in een roeping mogen groeien die mij uiteindelijk bij het predikantschap in de Gereformeerde Kerken (vrijgem.) bracht.

Mijn doctoraalexamen in de theologie heb ik aan de Theologische Universiteit te Kampen mogen halen. Vanaf 1992 tot en met 2009 heb ik in dit kerkverband verschillende gemeentes mogen dienen. Sinds het najaar van 2009 ben ik predikant in Hardenberg en heb ik intensief mee mogen helpen aan de opbouw van de GKN.

In de loop van de achterliggende jaren zijn mijn taken veranderd. Begonnen als studiebegeleider, ben ik twee jaar geleden door de kerken voor 40% benoemd als docent / begeleider van de theologiestudenten in de GKN.

Sinds die tijd werk ik parttime in de gemeente te Hardenberg en parttime als docent diakoniologie. Daarnaast geef ik gastcolleges aan het RTS in Heidelberg en volg ik een PhD Graduate Program aan de TUA in Apeldoorn. Mijn dissertatie richt zich op de homiletiek (preekkunde) en in het bijzonder op de preekvoorbereiding.