Ethiek

Hoe hebben voor Gods ogen te leven? Wat is de wil van God als het om allerlei dingen in het leven gaat? Het leven is een. We leven niet meer in een tijd waarin er een soort algemene fatsoensnorm was die voor een groot deel christelijke waarden liet zien. We leven in een tijd van woke en van een soort algemeen gevoel waarbij veel normen vanuit de Bijbel als achterhaald gezien worden. 

Juist in zo’n tijd is het belangrijk dat een predikant leiding kan geven in de prediking. Dat hij ook in de catechese en het pastoraat vanuit de Bijbel de weg kan wijzen die God in Zijn Woord wijst. De ethiek richt zich op het Woord van God om Gods wil duidelijk voor ogen te hebben. Daarbij komen ook vragen die in de tijd van de Bijbel niet speelden. O.a. als het er over gaat wat medisch gezien nu mogelijk is. Mogen we als christenen van al de mogelijkheden gebruik maken? Wat voor overwegingen spelen daarbij een rol? 

Wat doe je in situaties waar het er op lijkt dat je alleen maar tussen twee kwade dingen kunt kiezen? Is er de mogelijkheid van een compromis en waar moet dat dan aan voldoen. Hoe ga je om met seksualiteit, met homoseksualieit, met de hele discussie over gender. Je kunt de vragen hier op elkaar stapelen. Dit zijn dingen waar we als christenen die in de wereld leven mee te maken krijgen. 

Dit zijn dingen die ook in de gemeente naar voren komen. Goede toerusting op dit punt is in een theologische opleiding van het grootste belang.

Lees hieronder de inhoudelijke artikelen van dit vak:

Historische uittocht uit Egypte, belangrijk voor ons geloof in de 21e eeuw?!

College Ds. Visser- Een gezegend leven