De HERE heeft ons ook in het Nieuwe Testament Zijn Woord gegeven. Het is Zijn Openbaring. De Geest heeft mensen gegeven die dit voor ons moesten opschrijven.. Het Woord van God vraagt om uitleg. 

De studenten moeten dan ook vanuit Grieks ( de grondtaal) de tekst kunnen lezen en uitleggen. Dat betekent dat er vanuit geheel van de Bijbel aandacht moet zijn voor het detail. De student moet dus het Grieks genoeg beheersen. Hij moet leren om te lezen wat er staat en vanuit de eerbied voor het Woord van God dat deel van het Woord kunnen uitleggen. In de eerste plaats binnen het geheel van het Bijbelboek waarin het staat en ook vanuit het geheel van de Bijbel. Vanuit het geloof dat de hele Bijbel het onfeilbare Woord van God is. 

Het begint er dus mee om  echt te lezen wat er staat en jezelf de tucht op te leggen om niet je eigen gedachten voorop te stellen. Dit vraagt veel oefening. Dit is dan ook wat we met de studenten doen. Ze komen met de principes voor de uitleg van de Schrift die vanuit Gods Woord zelf komen met een eigen exegese. Die bespreken we samen. Waar zijn verkeerde wegen ingeslagen, wat is er gemist, wat zou er aangevuld kunnen worden.  Goede exegese is onmisbaar voor de prediking, de catechese en het pastoraat.

Lees hieronder de inhoudelijke artikelen van dit vak:

Gemeenschap met God

Tijdens de colleges exegese Nieuwe Testament stond 1 Johannes centraal. Tijdens meerdere colleges werd er gesproken over en ge-exegetiseerd vanuit de eerste Johanneïsche brief. Het eerste en tweede hoofdstuk zijn tijdens deze colleges behandeld.