Day: december 28, 2022

De vuurvlam van de HEERE die verbindt.

In korte tijd zijn er twee boeken verschenen die op een heel actuele zaak die in onze samenleving speelt ingaan. Boeken die voor een belangrijk deel vanuit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt tot ons komen. Het is opvallend dat in beide boeken de Bijbel een verschillende plaats inneemt maar dit leidt voor een groot deel toch tot dezelfde oplossing.

Lees verder »