College: van zwerfsteen naar bouwsteen

Tijdens de ambtsdragersbijeenkomst die op 24 juni 2023 door de AvGT georganiseerd is, heeft Ds. R. van der Wolf een college gehouden bij het hoofdthema ‘angst en bevrijding’.

Ds. van der Wolf gaat tijdens het college in op het pastorale aspect bij het thema ‘angst en bevrijding’.

Dit college volgde op het college van Marleen Gerrits, psycholoog bij Eleos. Dit college kunt u hier zien.