Gezegend 2023

De Academie voor Gereformeerde Theologie, wenst u een heel mooi en gezegend nieuw jaar toe.

Graag willen wij u alvast attenderen op de volgende openingsdag die wij hopen te houden
op D.V 30 september 2023. Het lijkt nog ver weg, maar zou u deze alvast met potlood in uw
agenda willen zetten?
In de tussentijd verschijnen er op de website maandelijks nieuwe artikelen geschreven door de docenten. De artikelen zijn verbonden aan de vakken die gedoceerd worden aan de AvGT.

Wilt u van alles op de hoogte blijven? Dan kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief, via www.avgt.nl/nieuwsbrief.
We hopen zo ook in het nieuwe jaar samen met u verder kennis te mogen opbouwen onder leiding van onze God en Vader.