Kort verslag studiedag 25-11

Terwijl iedereen wat met elkaar aan het bijpraten was over de laatste ontwikkelingen, onder het genot van een kopje koffie, werd de verbinding gelegd met dominee d’Assonville in Heidelberg. 

Om te beginnen lazen we uit 1 Timotheus 4: 6-16. Hierin wordt de taak van Timotheüs beschreven, en hier had dominee Bas een korte meditatie over. Na gebeden te hebben begonnen we ook met het vakgebied van dominee Bas, namelijk het kerkrecht in combinatie met de kerkgeschiedenis. 

We hebben samen gekeken naar de verschillen in kerkrecht, wat opgedeeld kan worden in twee delen, een zogeheten ‘menselijk recht’ en ‘Goddelijk recht’. Dat wil zeggen dat er regels zijn die we moeten houden omdat dat in de bijbel van ons gevraagd wordt, en er zijn regels die we houden omdat we dat samen op die manier hebben afgesproken. 

Op basis van de zojuist gekregen les zijn we toen de kerkorde in gedoken om aan de hand van verschillende voorbeelden te kijken wanneer nou een regel (artikel) valt onder dat Goddelijke recht, en wanneer het juist onder de noemer menselijk recht valt. 

Nadat op die manier het ochtendprogramma afgerond was zijn we met elkaar gaan lunchen, waarbij er ondertussen uiteraard verder uitgeweid werd over het besproken onderwerp. 

Na de lunch was de beurt aan dominee Visser, die een referaat had over de nieuw uitgekomen Wetenschapsbijbel. Vanuit zijn vakgebied hebben we inhoudelijk gekeken naar de boodschap van de Wetenschapsbijbel, de reacties die daarop zijn gekomen, en de antwoorden die geschreven zijn op de reacties. Zou hebben we het aan de hand van de besproken onderwerpen gehad over hermeneutiek en exegese, en wat daar de raakvlakken tussen zijn. 

Aan het einde van de dag sloot dominee Visser de dag met ons af.