Start academisch jaar ’21/’22

Afgelopen 21 oktober (2021) is officieel het academisch jaar voor de Master voor Gereformeerde Theologie van start gegaan. Een aantal jaar geleden is er een start gemaakt met de begeleiding van theologiestudenten binnen de GKN. Studenten die aan de Theologische Universiteit in Kampen (TUK) of de Theologische Universiteit in Apeldoorn (TUA) studeren konden tijdens hun studie een aantal kerkelijke vakken volgen buitenom het bestaande vakkenpakket. Deze vakken worden sinds de start van de begeleiding gedoceerd door predikanten binnen de GKN. Het grootste deel hebben de predikanten ds. Visser en ds. van der Wolf op zich genomen. 
Wat begon als een antwoord op de vraag van studenten om naast hun studie aan de verschillende universiteiten, extra begeleiding en scholing te ontvangen, is in het afgelopen jaar uitgegroeid tot een eigen masteropleiding doordat de TUA startte met een nieuwe deeltijdmaster, waarbij de masterperiode over en langere periode wordt uitgespreid. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om, naast de algemene mastervakken aan de TUA, het andere deel van de tijd te vullen met kerkelijke vakken gedoceerd vanuit de GKN. Zo is er samen met de deeltijdmaster aan de TUA een volwaardige masteropleiding ontstaan, waarin de studenten voldoende studiepunten behalen om aan een volwaardige universiteit af te kunnen studeren. 
Studenten kunnen na de bachelor Theologie, wat het eerste deel van de reguliere opleiding vormt, kiezen om deze master te volgen. Alle studenten volgen hun opleiding aan de TUA. 
De masteropleiding duurt in totaal 2 jaar, waarvan de helft van de tijd de vakken aan de TUA worden gevolgd, en de andere helft van de tijd aan de opleiding van de GKN. Verschillende predikanten uit de GKN hebben binnen hun eigen specialisme inhoudelijke lesprogramma’s ontwikkeld. 
We wensen de student en de docenten een gezegend nieuw jaar toe, onder de zegen van de Here en bidden Hem om zijn Geest voor wijsheid en inzicht.