Studiedag: 17 februari

Op d.v. vrijdag 17 februari hopen de studenten en docenten van de AvGT samen een studiedag te houden. Ds. L. Heres hoopt die dag een college te houden over ‘De taak van een gereformeerd exegeet in het spanningsveld tussen tekst en geest.

Tijdens het college wordt er stilgestaan bij vragen als: Welke consequentie heeft het dat de tekst Gods eigen Woord is? En wat wil de Heilige Geest hierin doen met de exegeet? Kortom: wat is de verhouding tussen het exegetische ambacht en het geloof?

Vanuit de AvGT worden er met enige regelmaat studiedagen georganiseerd waar studenten en docenten elkaar onderwijzen en opbouwen binnen het ambt van dienaar des Woords.