Van harte gereformeerd en van harte missionair

Op 16 februari 2023 hield emeritus ds. H. Drost in Dordrecht, als onderdeel van een gemeentevergadering van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o., een lezing over evangelisatie.

Tijdens de lezing komen de volgende vragen centraal aan bod:
1. Wat is de plek van evangelisatie in de Bijbel?
Handelingen 13:44-48
2. Wie moet Christus’ opdracht tot evangelisatie uitvoeren?
Kolossenzen 4:2-6
3. Hoe kan de gemeente missionair worden?
1 Petrus 3:13-17
1 Petrus 4:10-11