Verslag AvGT toerustingsdag ambtsdragers 24 juni ‘23

Dit verslag is opgesteld door het Backoffice Team van de AvGT.

Tijdens het college van Ds. R. van der Wolf

24 juni j.l. is er vanuit de Academie voor Gereformeerde Theologie een dag georganiseerd rond het thema ‘Angst en bevrijding’. De dag kwam voort uit de studiedag voor de master-, en bachelorstudenten binnen de GKN. Ieder half jaar wordt er een studiedag georganiseerd rond een thema om de studenten, die studeren aan de TUA of de TUK, verder toe te rusten en op te leiden. Op 23 juni was er een halfjaarlijkse studiedag met dit thema, waarop ook ook de docenten en de studenten vanuit de DGK uitgenodigd waren om deel te nemen. Fijn om te mogen melden dat zij de uitnodiging hebben aangenomen. Op die manier is er tijdens de studiedag een mooie moment van ontmoeting tussen studenten en docenten uit beide verbanden plaatsgevonden.

Aanleiding

Bij het vormgeven van de studiedag werd duidelijk vanuit het Backoffice van de AVGT, dat dit thema zeer interessant en waardevol is voor een bredere doelgroep dan enkel de studenten en docenten. Daarom werden de sprekers van de studiedag gevraagd of zij er open voor stonden om hun college niet enkel op de studiedag, maar ook op de aansluitende zaterdag te houden. ‘Angst en bevrijding’ is een thema waar iedereen in meer en mindere mate wel mee te maken krijgt in zijn of haar eigen leven of in het leven van iemand uit de nabije omgeving. Omdat ook in de pastorale praktijk deze thema’s een grote rol spelen ontstond het idee om juist voor ambtsdragers een toerustingsdag te organiseren.

Verslag

Op zaterdag 24 juni was het zover. Peter Verkuil opende, als dagvoorzitter, de dag met het lezen uit de bijbel en vroeg de Here om Zijn zegen voor de dag. We zongen samen psalm 43:3. De dag bestond uit 2 colleges. Marleen Gerrits, psycholoog bij Eleos, beet het spits af met uitleg over de psychologische achtergrond van angst. Onderwerpen als de biologische kant van angst, de verschillende types en de onderliggende oorzaken van angst, alsmede de behandelingen werden aan ons uitgelegd. Het deel over de symptomen van angst (hoe uit angst zich) gaf veel herkenning. Er werd door het publiek doorgevraagd en ook gezocht naar een manier om hier handen en voeten aan te geven in de omgang met een pastorant. Marleen kon vanuit haar praktijk en professie veel bruikbare tips geven en bepaalde situaties goed duiden, wat tot hele waardevolle inzichten leidde.

Na de lunch werd het 2e college verzorgd door ds. R. van der Wolf, docent Praktische Theologie aan de AvGT. Vanuit het bijbels pastoraat belichtte hij het onderwerp en nam hij ons mee in de bijbelse visie op ons mens-zijn, waarbij de mens het doel heeft om de Here te dienen met als doel om eeuwig bij Hem te leven. De mens mag zijn bestaan aan God offeren en Zijn glorie afstralen. Daarnaast heeft de mens een cultuuropdracht om mee te helpen bouwen aan het Koninkrijk. Waarbij het ook belangrijk om te benoemen is dat we als mens schuldig staan tegenover God. Tijdens het college kwam ds. Van der Wolf terug bij dit doel omdat het belangrijk is om dat niet uit het oog te verliezen in het ambtswerk. Als ambtsdrager mag je de ander helpen om hem of haar te laten zijn op het plekje dat door God voor hem of haar bepaald is, waarbij de bijbel als norm wordt genomen.

Na de zondeval was de mens een zwerfsteen geworden nu is het zaak dat de mens weer bouwsteen wordt en kan leven als beeld van God. In het vak Poimeniek (= zielzorg) is er aandacht voor de pastorale en ambtsgesprekken. Als ambtsdrager kom je het woord van God verkondigen en wijs je de weg van Christus. Ds. van der Wolf licht toe dat alleen bij de Here de ware heling te vinden is en dat de schrift ons vertelt dat de wapens tegen de angst liefde en relaties zijn. De toerusting van de mensen in de gemeente, om dienst te doen voor de Here, is de taak van de ambtsdrager.

Uit de vragen en de gesprekken blijkt dat dit in de praktijk vaak veel zoeken is. Ds. van der Wolf merkt op dat de Here om deze reden ook een kerkenraadd heeft gegeven (een groep!) zodat wanneer je als ambtsdrager een moeilijke weg met een gemeentelid gaat, je een raad van broeders om je heen hebt die je om hulp kunt vragen en waar de beslissingen worden genomen.

We deelden het gevoel dat de dag voorbij was gevlogen en dat we helaas al tegen de eindtijd aanliepen. De aanwezige broeders waren erg enthousiast over de dag en gaven aan dat het voor hen erg bemoedigend is geweest om dit vanuit een academisch achtergrond uitgelegd te krijgen. Een van de broeders geeft als feedback; “we nemen meer mee dan alleen over angst, vandaag heeft mij op een veel breder vlak aan het denken gezet”. Rondom pastorale gesprekken leven er veel vragen en er wordt enthousiast gebrainstormd over een mogelijk vervolg op deze dag.

We sloten met elkaar af door te zingen uit psalm 42; ‘O Here God kom mij bevrijden’.

Dankbaar kijken we terug op een zeer rijk gezegende dag. Het was fijn om elkaar te ontmoeten, herkenning te vinden in de dingen waar we allemaal tegen aanlopen en elkaar te bemoedigen. We danken de Here dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft in het lichaam, waar Hij ons, als het Hoofd, in bewaart.

Wilt u de colleges van deze dag terugkijken? Er zijn opnames gemaakt, wij hopen binnenkort beeldmateriaal online te plaatsen.

Tijdens het college en in de voorbereiding is er gebruik gemaakt van verschillende literatuur. Wilt u deze ook eens naslaan? Op onze ‘literatuurlijst’ vindt u de links naar de verschillende boeken.