Tag: Student

Verslag studiedag 17 februari 2023

Een verslag van de studiedag op 17 februari 2023. Eens in de zoveel tijd komt het drietal theologiestudenten dat de GKN rijk is samen, met de door de Synode aangewezen begeleiders, om van gedachten te wisselen over relevante en aangelegen thema’s.

Lees verder »

Gemeenschap met God

Tijdens de colleges exegese Nieuwe Testament stond 1 Johannes centraal. Tijdens meerdere colleges werd er gesproken over en ge-exegetiseerd vanuit de eerste Johanneïsche brief. Het eerste en tweede hoofdstuk zijn tijdens deze colleges behandeld.

Lees verder »