Categorie: ds. L. Heres

Uw God is koning I

Het ligt bijna voor de hand om het Oude Testament te zien als een boek van de wet. De eerste vijf
boeken, Genesis uitgezonderd, bestaan voor het grootste deel uit wetteksten.

Ze staan in het Nieuwe Testament zelfs bekend onder de noemer ‘Wet’ of ‘Wet van Mozes’. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat in de vroege kerk een gezaghebbende traditie ontstond, die tot in de
middeleeuwen gangbaar bleef, waarin de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament
werd gekarakteriseerd als wet en evangelie.
Ik denk dat sporen van die tegenstelling tot aan de dag van vandaag toe nog levend zijn…

Lees verder »

‘Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken’

In het verbond dat op de Sinaï gesloten is, speelt verzoening een belangrijke rol. Het zijn met name de boeken Exodus en Leviticus die zich afspelen rond de instelling van dat verbond. Al gauw denken we bij dit verbond aan de ceremonie in de tabernakel en aan het bloed dat vloeide op de Grote Verzoendag. Maar tussen alle wetgevende hoofdstukken over de tabernakel en de dienst in de tabernakel in vinden we een opvallend stukje geschiedschrijving.

Lees verder »