Tag: Bas

Drie ambten

Een artikel van Dr. A Bas adhv het vak Kerkrecht: Als Maarten Luther aan het begin van de zestiende eeuw zijn inmiddels befaamde kritiek spuit op wat in zijn dagen de leer van de kerk geworden is, leidt dat bepaald niet tot een goed en open gesprek…

Lees verder »

WET EN EVANGELIE BIJ LUTHER

Dit is bepaald niet het minste onderwerp, want: ‘Wie het Evangelie recht weet te onderscheiden van de wet’, heeft Luther ooit geschreven, ‘mag God danken en weten dat hij theoloog is’. Tegelijk is nog niet zo eenvoudig onder woorden te brengen, wat Luther nu precies onder ‘wet’ en ‘evangelie’ verstaat. Daar moet je dan toch ook werkelijk wel een beetje theoloog voor zijn…

Lees verder »