Tag: VdWolf

Vlaamse preekkunde uit Marburg

Dit artikel vormde de grondslag onder het gehouden minicollege ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar 2022-2023, op zaterdag 10 september 2022. Vanuit het vakgebied van de homiletiek (preekkunde) – wordt u een man voorgesteld die onder ons misschien wat minder bekendheid geniet, maar voor de preekkunde wel degelijk van grote betekenis is geweest. Andreas Hyperius.

Lees verder »