Category: Overzicht

De vuurvlam van de HEERE die verbindt.

In korte tijd zijn er twee boeken verschenen die op een heel actuele zaak die in onze samenleving speelt ingaan. Boeken die voor een belangrijk deel vanuit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt tot ons komen. Het is opvallend dat in beide boeken de Bijbel een verschillende plaats inneemt maar dit leidt voor een groot deel toch tot dezelfde oplossing.

Lees verder »

Kort verslag studiedag 25-11

Door de aanwezigen is er een kort verslag opgesteld van de studiedag die op 25 november gehouden is. Dit verslag geeft een inkijkje in wat er tijdens de studiedag is besproken.

Lees verder »

Vlaamse preekkunde uit Marburg

Dit artikel vormde de grondslag onder het gehouden minicollege ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar 2022-2023, op zaterdag 10 september 2022. Vanuit het vakgebied van de homiletiek (preekkunde) – wordt u een man voorgesteld die onder ons misschien wat minder bekendheid geniet, maar voor de preekkunde wel degelijk van grote betekenis is geweest. Andreas Hyperius.

Lees verder »

Studiedag  

Op D.V. 25 november hopen de docenten en de studenten van de AvGT met elkaar een studiedag te houden. Ds. Bas en Visser zullen deze

Lees verder »

‘Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken’

In het verbond dat op de Sinaï gesloten is, speelt verzoening een belangrijke rol. Het zijn met name de boeken Exodus en Leviticus die zich afspelen rond de instelling van dat verbond. Al gauw denken we bij dit verbond aan de ceremonie in de tabernakel en aan het bloed dat vloeide op de Grote Verzoendag. Maar tussen alle wetgevende hoofdstukken over de tabernakel en de dienst in de tabernakel in vinden we een opvallend stukje geschiedschrijving.

Lees verder »