Category: Overzicht

Verslag studiedag 17 februari 2023

Een verslag van de studiedag op 17 februari 2023. Eens in de zoveel tijd komt het drietal theologiestudenten dat de GKN rijk is samen, met de door de Synode aangewezen begeleiders, om van gedachten te wisselen over relevante en aangelegen thema’s.

Lees verder »

WET EN EVANGELIE BIJ LUTHER

Dit is bepaald niet het minste onderwerp, want: ‘Wie het Evangelie recht weet te onderscheiden van de wet’, heeft Luther ooit geschreven, ‘mag God danken en weten dat hij theoloog is’. Tegelijk is nog niet zo eenvoudig onder woorden te brengen, wat Luther nu precies onder ‘wet’ en ‘evangelie’ verstaat. Daar moet je dan toch ook werkelijk wel een beetje theoloog voor zijn…

Lees verder »